Dimecres 11 de juliol

Desenvolupament, Evolució, Neurobiologia i Senyalització

Dimecres, 11 de juliol

9.15-11.15 h

Sessions paral·leles

Senyalització en el sistema nerviós (Sala Prat de la Riba)

Desenvolupament (Sala Pere Coromines)

Evolució (Sala Nicolau d’Olwer)

11.15-12.00 h

Pausa cafè

12.00-13.00 h

Conferència plenària

Auditori del Conservatori de Música del Liceu

Huntingtin from evolution to pathology via the embryonic stem cells

Elena Cattaneo, Universitat de Milà, Itàlia

13.30-15.00 h

Dinar

15.00 h

Taules rodones

®

16.15-18.00

Sessions paral·leles

Auditori del Conservatori de Música del Liceu

Evolució i desenvolupament en el sistema nerviós

A cura de Loreta Medina, Isabel Fariñas, Ángela Nieto i Carlos Vicario-Abejon

Aquestes comunicacions orals seran de 20 minuts

16.15-16.35 h

20 anys de transició epiteli-mesenquimal

Angela Nieto, Institut de Neurociències,  CSIC-UMH, UMH, Alacant

16:35-16.55 h

Res com la llar: cèl·lules mare i el nínxol neurovascular

Isabel Fariñas, Universitat de València, València

16.55-17.15 h

Regulació del destí de les cèl·lules mare i progenitores neurals mitjançant l’activitat de factors de transcripció

Carlos Vicario-Abejón, Instituto Cajal, Madrid

17.15-17.35 h

Una aproximació evo-devo per a la comprensió de l’amígdala, una estructura proencefàlica esencial per al control de les emocions i el comportament social

Loreta Medina, Dept. de Medicina Experimental, IRB Lleida

 18.00 h

  Beer & Posters