Informació general

Secretaria administrativa i tècnica:

Maite Sánchez i Mariàngels Gallego

Societat Catalana de Biologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

C/ Maria Aurèlia Capmany, 14-16

08001 Barcelona

Adreça electrònica: scb@iec.cat