Dates importants

25 de maig de 2012

Data límit de recepció de resums

15 de juny de 2012

Edició de programa preliminar amb les comunicacions orals acceptades

Assignació de pósters

20 de juny de 2012

Data límit d’inscripció per internet

Edició del programa definitiu