Aquest congrés ha volgut ser un exercici de reflexió sobre les actuals fronteres de la biologia i sobre els nous reptes apareguts en aquest camp arrel dels grans canvis tecnològics i els espectaculars resultats obtinguts amb aquestes tècniques en anys recents.

Les diferents àrees de la biologia han trencat les seves fronteres, i l’especialització ha deixat de ser un distintiu d’aquesta ciència i dels seus investigadors. La transversalitat de les tècniques ha fet que moltes disciplines es beneficiïn de conceptes que, fins fa poc, eren exclusius d’un àmbit molt concret d’especialistes. Malgrat tot, no es habitual trobar congressos multidisciplinars que de forma transversal facilitin el diàleg entre disciplines diferents del mon de la Biologia. Per tant, i aprofitant que ens trobàvem davant d’un centenari d’una societat amb seccions que recullen l’especialització, hem celebrat un congrés ambiciós en el sentit de remoure els conceptes i fer-los interaccionar en sessions on es plantegin qüestions que requereixen la participació de molts punts de vista.

Amb aquest plantejament, creiem que aquest ha estat un congrés internacional atractiu, sobretot, per als científics joves que es troben en la fase de definir la seva línia de recerca i que necessiten ser exposats a una visió àmplia dels problemes de la biologia. D’altra banda, científics reconeguts han reflexionat sobre aquests temes deixant una mica de banda el seu problema específic i han fet un exercici de pensament crític sobre el present i futur de la biologia des d’una perspectiva el més agosarada possible.

Activitats realitzades:

· Conferències plenàries: impartides per conferenciants reconeguts internacionalment

· Comunicacions orals

· Tallers ciència/Taules rodones

· Pòsters